Καθαριστικά – Αφαιρετικά

     Ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση των πλακιδίων και άλλων πορωδών υλικών είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διατήρηση της αρχικής επιφάνειάς τους και για την προστασία τους από τυχόν φθορές.                      

     H εταιρεία μας, έχοντας εμπειρία πολλών ετών στην κατασκευή οικιακών και βιομηχανικών χώρων, διαθέτει μια ευρεία γκάμα καθαριστικών υλικών, κατάλληλων για κάθε χώρο και κάθε απλή ή απαιτητική εφαρμογή.

     Έτσι, υπάρχουν καθαριστικά και απορρυπαντικά όξινου χαρακτήρα για όλα τα συνήθη κατασκευαστικά υλικά (ABBAcime Efflos), για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες αρκετά βρώμικες(ABBAwash), καθαριστικό για σκουριά από κάθε είδους υπόστρωμα σε τοίχους, προσόψεις και τούβλα(ABBArgil), καθαριστικό/απολιπαντικό για βρωμιές και στίγματα λιπαρών ουσιών σε όλα τα υλικά (ABBAskim) και καθαριστικό για τοίχους, στέγες, βεράντες, μνημεία, θερμοκήπια, μονοπάτια, που συσσωρεύουν σκόνη και μικροοργανισμούς σε όλα τα είδη υλικών, όπως κεραμικά κεραμίδια, σχιστόλιθοι, σοβάς, πέτρα, τούβλο κ.α. (ABBAmousses)

     Τέλος, διαθέτουμε ισχυρό καθαριστικό για τον εποξικό στόκο, που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικούς χώρους και χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα υπολείμματα του οποίου δεν μπορούν να αφαιρεθούν με οποιοδήποτε κοινό καθαριστικό.