Λειαντικά υλικά, Αστάρια & Καθαριστικά

Περιγραφή

Κωδικός

Smoothing Agent - Λειαντικό σιλικόνης

X-GL

Marble smoothing Agent - Λειαντικό σιλικόνης μαρμάρου

X-GLM

Cleanprimer 1101 - Ενισχυτικό πρόσφυσης

X-PR1101

Primer 1102 - Ενισχυτικό πρόσφυσης αμμόλιθου

X-PR1102

Primer 1105 - Γενικής χρήσεως ενιχυτικό πρόσφυσης για απορροφητικά υποστρώματα

X-PR1105

Primer 1215 - Ενισχυτικό πρόσφυσης σιλικόνης για απορροφητικά υποστρώματα

X-PR1215

Primer 1216 - Ενισχυτικό πρόσφυσης σιλικόνης για μέταλλα

X-PR1216

Primer 1217 - Ενισχυτικό πρόσφυσης σιλικόνης για πλαστικά

X-PR1217

Primer 1218 - Ενισχυτικό πρόσφυσης σιλικόνης για χώρους με διαρκή υγρασία

X-PR1218

Primer 1225 - Γενικής χρήσης ενισχυτικό πρόσφυσης

X-PR1225

Primer 1226 - Γενικής χρήσης καθαριστικό πρόσφυσης

X-PR1226

Primer 1227 - Ενισχυτικό πρόσφυσης πλαστικών

X-PR1227

Primer 1230 - Ενισχυτικό συγκόλλησης για τη βελτίωση της δυνατότητας βαφής πάνω σε σφραγιστικά σιλικόνης με χρώμα και λάκα

X-PR1230

Cleaner - Ενυδατικό καθαριστικό πιστολέτου

OPCLEAN

Cleaner C - Καθαριστικό προφίλ

X-REC

Cleaner F - Καθαριστικό μετάλλων

X-REF

Cleaner MP - Καθαριστικό συσκευών

X-REMP

Cleaner T - Τυπικό καθαριστικό

X-RET