Για Ξηρή δόμηση – Ηχομονωτικές Εφαρμογές

Εφαρμογή

Σφράγιση

Κόλληση

Σφραγίσεις σε εργασίες πυροπροστασίας σύμφωνα με το DIN 4102-B1

S94 – Z-OFB

 

Σφράγιση και επισκευή ρωγμών στους τοίχους

A205 – A215

 

Σφράγιση συνδετικών αρμών

A205 – A210

A710 – P720 – S730

T-BKA – T-FBA

A770

Υδατοστεγής επικαλύψεις σε χώρους μπάνιων

OFS

 

Κόλληση τσιμεντοειδών στοιχείων

 

P410

Κόλληση μοριοσανίδων και γυψοσανίδων σε διάφορα υποστρώματα

 

A265 – M550 – P85 – P340 – M560

Γέμισμα με αφρό διάκενων, κενών τοιχοποιίας κ.λπ.

 

OP910 – OP920 – OP930 – OP940

Κόλληση φραγμάτων υγρασίας και ατμών

 

P270

P270/D25I

P270/E40I

Κόλληση προφίλ οροφής (γύψινων) και διακοσμητικών πλακών

 

A265