Για Μάρμαρα – Φυσική πέτρα

Εφαρμογή

Σφράγιση

Κόλληση

Σφράγιση αρμών διαστολής σε δάπεδα και προσόψεις από μάρμαρο και φυσικές πέτρες

S70 – S140

 

Σφράγιση αρμών κίνησης σε προσόψεις από μάρμαρο και φυσική πέτρα

S70 – S80 – S117 – S130 – S140

 

Σφράγιση τεχνητής πέτρας και τσιμεντόπλακας

S70 – S80 – S117 – S130 – S140

 

Υδατοστεγείς επικαλύψεις πίσω από τα μάρμαρα και τις φυσικές πέτρες στα μπάνια

OFS

 

Π΄ρωτη επίστρωση για βελτίωση της πρόσφυσης σε στεγανό και λείο υπέδαφος (π.χ. γυαλισμένα πλακάκια)

OFS / OFH

 

Γενικές εφαρμογές κόλλησης σε μάρμαρα και φυσικές πέτρες

 

M500 – M501 – M550 – M570 – P85 – P340 – P520 – S70S80 – M560

Σφράγιση αρμών διαστολής σε πλακίδια και πλάκες από μάρμαρο και φυσικές πέτρες

S70 – S117 – S130 – S140 – S80

 

Σφράγιση αρμών σε μάρμαρα και φυσικές πέτρες σε πισίνες και επιφάνειες μέσα σε νερό

S70 – S140

 

Κόλληση σκαλοπατιών από μάρμαρο ή φυσική πέτρα σε διάφορα υποστρώματα (π.χ. μπετόν, μέταλλο κ.λπ.)

 

M500 – M501 – M550 – M570 – P85 – P340 – P520 – S70 – S80 – M560

Σφράγιση πάγκων κουζίνας από μάρμαρο ή φυσικές πέτρες

S70 – S117 – S130 – S140 – S80

 

Κόλληση πάγκων κουζίνας σε μεταλλική κατασκευή και μονωτικά υλικά

 

M500 – M501 – M550 – M570 – P85 – M560

Υδρόφοβη επεξεργασία μαρμάρων και φυσικών πετρωμάτων σε προσόψεις

SXN

 

Σφράγιση ακμών καθρεφτών σε μάρμαρα και φυσικές πέτρες

S70 – S130 – S140 – S80