Γυαλιά – Καθρέφτες

 

Εφαρμογή

Σφράγιση

Κόλληση

Σφράγιση τζαμιών και άλλων σημείων σε ξύλινα παράθυρα, σύμφωνα με το DIN 18545, Ομάδα Ε

S110 – S120

 

Σφράγιση και κόλληση ενυδρείων

S28

S28

Σφρ’αγιση τζαμιών πυροπροστασίας σύμφωνα με το DIN 4102-Β1

S94

 

Σφράγιση για αντοχή στις καιρικές συνθήκες σε μεταλλικές κατασκευές, π.χ. σε γωνιακά τζάμια, υολοροφές, θερμοκήπια κ.α.

S7 – S10

 

Κόλληση υαλότουβλων

 

S28

Κρυστάλλινα καθαρή (υπερδιαφανή) σιλικόνη

 

S50

Συμπληρωματικές ενώσεις ακμών για μονωτικό γυαλί

S9

S9

Σφράγιση διαμορφωμένου γυαλιού

S100 – S110 – S105

S120 (Σφραγιστικά σιλικόνης)

M350 (MS πολυμερικά)

 

Σφράγιση αρμών πάνω και ανάμεσα σε ακρυλικά γυαλιά (π.χ. Plexiglas) και πολυκαρβονικά (π.χ. Makrolon, Lexan) για κατασκευαστικές εργασίες με πλαστικά σε θερμοκήπια

S72

 

Κρυστάλλινα καθαρή κόλληση σε προθήκες και τζαμαρίες καταστημάτων

 

S50

Σφράγιση πλαισίων παραθύρων και ταινιών στήριξης υαλοπινάκων

S112

 

Κόλληση καθρεπτών

 

M550 – M570 – M580 – S610 – M560

Σφράγιση ακμών καθρεπτών

S70 – S80 (για φυσι. πέτρες)

S120 – S121 – S125 – S130 – S140

 

Σφράγιση γυαλιού προστασίας πολλαπλών στρώσεων (VSG)

S7 – S10 – S110 – S120

 

Συνδετικά στοιχεία ξύλου – γυαλιού (HGV)

S7 – S10